Taal:

Algemene voorwaarden

1. Reserveringen gemaakt via deze site worden verwerkt door Encore Tickets Limited en andere leveranciers die door deze site gekozen zijn. Encore Tickets is een gewaarborgde agent voor deze site. Encore Tickets is lid van de Society of Ticket Agents and Retailers (STAR) en opereert binnen de praktijkcode die STAR aan zijn leden voorschrijft. Ga voor meer informatie over STAR naar www.star.org.uk
3. Entreebewijzen of combopakketten kunnen niet worden ingeruild of geannuleerd tenzij u de Flexiticketoptie hebt gekozen. Flexiticket maakt het u mogelijk om uw reservering te wijzigen tot 3 dagen voor de oorspronkelijke datum van de voorstelling en beschermt u tegen annuleringskosten.
4. Deze site speelt alleen de rol van tussenpersoon en heeft geen controle over evenementen of theaters.
5. Verkochte entreebewijzen zijn onderhevig aan de regelgeving van degene die het evenement organiseert of het theater waar de uitvoering plaatsvindt en zijn op verzoek verkrijgbaar. De organisator van het evenement of het theater waar de uitvoering plaatsvindt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de geadverteerde arrangementen of optredende artiesten, om toegang te weigeren en om degenen die te laat komen pas toe te laten tot een daarvoor geschikte onderbreking.
6. Als de bij de reservering verstrekte persoonlijke adresgegevens onjuist blijken te zijn (correct e0-mailadres, telefoonnummer en betalingsadres), behouden wij ons het recht voor de transactie te annuleren en u terug te betalen.
7. Als entreebewijzen die via deze site zijn gekocht, worden doorverkocht of voor winst of commercieel voordeel worden overgedragen aan (een) derde(n), dan kan de organisator van het evenemen/ theater waar de uitvoering gegeven wordt of een van hun gemachtigde subagenten, de houder van dat entreebewijs de toegang tot het theater ontzeggen of uit het theater verwijderen.
8. Alle getoonde prijzen laten afzonderlijk de nominale waarde van de entreebewijzen zien plus eventuele transactie-, reserverings- alsmede eventuele verzendings- en/of administratiekosten. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
9. De besparingen die aangegeven worden op onze diner&showcombo’s, zijn berekend op basis van de prijs van het combo als een percentage van de nominale waarde van het entreebewijs en de prijs berekend door het restaurant.
10. Entreebewijzen en artikelen die via deze site gekocht zijn door klanten buiten Engeland, kunnen afgehaald worden bij het theater waar het evenement plaatsvindt op de dag van de voorstelling of na aankomst in het hotel, in het restaurant of bij de attractie. Entreebewijzen worden uitsluitend per post verzonden naar het geregistreerde betaaladres van de eigenaar van de credit card mits dat in Engeland is.
11. Uw naam en adres worden op deze site opgeslagen. Deze informatie zal niet ter beschikking gesteld, verkocht of gedeeld worden met enige andere organisatie. De site kan u af en toe per e-mail of per post informatie toesturen waarvan aangenomen wordt dat die voor u belang kan zijn. Een kopie van uw persoonlijke gegevens wordt ook bewaard door Encore Tickets Ltd die gemachtigd zijn uw informatie uitsluitend te gebruiken voor het verwerken van uw reservering en niet voor lopende reclamedoeleinden.
12. In het onwaarschijnlijke geval dat u reden zou hebben om een klacht in te dienen of als u problemen ondervindt, moet u degene die die diensten verleent (waaronder ook het restaurant of het hotel) daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Klachten moeten bij ons schriftelijk worden ingediend en wij doen ons uiterste best het probleem binnen 48 uur uit de wereld te helpen. N.B.: klachten moeten binnen 14 dagen na het gebeurde worden ingediend.
13. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, zijn eigendom of vallen onder de licentie van Encore Tickets Limited. Ieder gebruik van deze website of de inhoud ervan, waaronder het geheel of gedeeltelijk kopiëren of bewaren ervan anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is verboden zonder toestemming van Encore Tickets Limited. U mag niets van deze website voor welk doel dan ook wijzigen, verspreiden of elders tonen.
Door het gebruiken van en het doen van aankopen op deze site stemt u in met de Algemene Voorwaarden.